GBS Kadrie

Gemeentelijke basisschool Kalmthout

Kies uw taal

Dutch French Polish
Home Wanneer naar school?

Wanneer mag mijn kind naar school?

Veel gestelde vragen:

1. Wanneer mag mijn kind naar school komen?
2. Welke instapdata gelden in de school?
3. Mag ik mijn kind al inschrijven in een school vooraleer het effectief naar school mag gaan?
4. Moet ik mijn kind (volledige dagen) naar school laten gaan als het ingeschreven is?
5. Waarom is het belangrijk dat ik mijn kind toch naar school laat gaan?
6. Hoe gebeurt een inschrijving in de school concreet?
7. Moet ik inschrijvingsgeld betalen?
8. Kunnen we vooraf al eens kennismaken met de juf en mogen we vooraf het klasje al eens zien?
9. Wat moet mijn kind meebrengen op de eerste schooldag?

1. Wanneer mag mijn kind naar school komen?
Uw kind mag naar school komen vanaf de eerste instapdatum nadat het kind 2 jaar en 6 maanden is geworden.
Een kleuter die 2 jaar en 6 maanden wordt op een instapdatum, kan vanaf die dag effectief naar school komen.

2. Welke instapdata gelden in de school?
Er zijn elk schooljaar 7 instapdata, namelijk de eerste schooldag na elke vakantieperiode, de eerste schooldag van februari en de maandag na hemelvaartsdag.

3. Mag ik mijn kind al inschrijven in een school vooraleer het effectief naar school mag gaan?
U mag uw kind al in een school laten inschrijven vanaf 01 september van het schooljaar voorafgaand aan het schooljaar waarin effectief naar school mag gaan.

4. Moet ik mijn kind (volledige dagen) naar school laten gaan als het ingeschreven is?
Als u uw kind ingeschreven hebt, moet het niet effectief naar school komen. Kleuters vallen niet onder de leerplicht en moeten dus niet elke dag of de volledige dag aanwezig zijn.
Het is ook belangrijk dat uw kind klaar is om naar school te gaan.
Of een kind al dan niet rijp is om naar school te komen, hangt af van verschillende factoren (zindelijkheid, slapen, zelfredzaamheid, taalvaardigheid,...)
Of uw kind een volledige of halve dag naar school komt is afhankelijk van wat het kind zelf aankan en van de gezinsomstandigheden.

5. Waarom is het belangrijk dat ik mijn kleuter toch naar school laat gaan?
Uw zoon of dochter naar de kleuterschool laten gaan is belangrijk.
De kleuterleidsters werken aan de veelzijdige ontwikkeling van de kinderen en stimuleren de spontane groei naar rijpheid voor de lagere school.
Uw kind krijgt er vaardigheden (taalverwerving, sociale vaardigheden, motorische ontwikkeling, zelfredzaamheid,...) en de eerste wereldverkennende inhouden aangeboden. Het lager onderwijs bouwt verder op deze, in de kleuterschool aangeleerde, vaardigheden.
Probeer uw kind met regelmaat naar school te laten komen. Zo hoeft het zich niet telkens opnieuw aan te passen aan het ritme, de afspraken en de klasgenootjes.

6. Hoe gebeurt een inschrijving in de school concreet?

Kinderen kunnen ingeschreven worden in de school (liefst na afspraak met de directeur) vanaf 1 schooljaar voor de werkelijke instap van het kind.
We vragen de ouders om de SIS-kaart van het kind mee te brengen.
De inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel document zoals:

  • De SIS-kaart
  • een uittreksel uit de geboorteakte
  • het trouwboekje van de ouders
  • de identiteitskaart van het kind
  • het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
  • de reispas voor vreemdelingen
De ouders ondertekenen een schriftelijke verklaring waarin ze bevestigen dat hun kind niet in een andere school is ingeschreven.
Bij de eerste inschrijving ontvangen de ouders de schoolbrochure, het schoolreglement en het pedagogisch project.


7. Moet ik inschrijvingsgeld betalen?
De toegang tot het basisonderwijs is gratis. Er moet geen inschrijvingsgeld betaald worden.
Dat wil niet zeggen dat u nooit iets zal moeten betalen voor uw schoolgaande kind. De school mag kosten voor zowel noodzakelijke als niet-verplichte uitgaven aanrekenen, maar ze moeten daarbij rekening houden met een vastgelegde maximumfactuur. Bij inschrijving en bij het begin van elk schooljaar wordt een maximale kostenlijst meegegeven.

8. Kunnen wij vooraf al eens kennismaken met de juf en mogen we vooraf het klasje al eens zien?
Telkens op woensdagvoormiddag voor elke instapdatum mogen de kleuters die voor de eerste keer naar school gaan een kijkje komen nemen in hun klasje. Uw kleuter mag dan al eens komen spelen. De ouders kunnen kijken hoe het er in de klas aan toe gaat en kunnen de juf beter leren kennen.
Indien gewenst, krijgt u van de directie ook een rondleiding in de school. Als uw kind vooraf ingeschreven is, krijgt u een persoonlijke uitnodiging voor het info-speeluurtje.

9. Wat moet mijn kind meebrengen op de eerste schooldag?
Uw kind brengt een boekentasje of een rugzakje (dat uw kind zelf kan openen) mee naar school.
Daarin zit:
-een reservebroekje (= onderbroek+broek)
-een koek zonder chocolade of fruit (gesneden in een doosje)
-een gezond drankje (geen glazen verpakking en geen blikjes)

GBS Kadrie - Driehoekstraat 41 2920 Kalmthout
Tel 03 666 95 20 - Fax 03 666 01 25